Te Reo Māori Vocabulary for Playing Cards

Te Reo Māori Vocabulary for Playing Cards

 

 

NB:  the flashcard app doesn’t allow for macrons so I’ve doubled the vowel where a macron would usually show where the stress should go.

 

 • play cards
  purei kaari
 • Who wants to play?
  Maa wai e hiahia ki te taakaro?
 • Do you have a ...?
  Kei a koe teetahi ...?
 • "Yes, I have a ..."
  "Ae, kei ahau teetahi ..."
 • give it to me
  homai
 • Do you have some ...?
  Kei a koe eetahi ...?
 • "No, I don't have ..."
  Kaahore i ahau teetahi ...
 • players
  kaitaakaro
 • pack of cards
  putu kaari
 • suit
  whare
 • suits
  ngaa whare
 • spades
  kaaheru
 • clubs
  patu
 • taimana
  diamonds
 • hearts
  manawa
 • joker
  keehua
 • ace
  hai
 • king
  kingi
 • queen
  kuini
 • jack
  "haki, tiiaki"
 • the jack of spades
  te tiaki o kaaheru
 • the four of hearts
  te whaa o manawa
 • I have no clubs.
  Kaaore aaku patu.
 • to collect together
  kohi(a)
 • shuffle
  kooruia
 • shuffle the cards
  kooruia ngaa kaari
 • to split (the deck)
  waahi
 • to show cards
  hura(ina)
 • "to open out, fan out"
  "whera, wherawhera(hia)"
 • "to put down, lay out"
  whakatakoto(hia)
 • "deal, give out, distribute"
  tohaina
 • deal
  whiuwhiu
 • dealer
  kaiwhiuwhiu
 • take another card
  tiikina teetahi kaari anoo
 • take that!
  ana!
 • take that!
  ana too kai!
 • round (cards)
  rauna
 • "to steal, thief"
  whaanako(tia)
 • whose turn is it to deal?
  maa wai te whiuwhiu
 • it's your deal
  maahau te whiuwhiu
 • another round?
  he raua anoo?
 • cheats never prosper
  e kore ai te taahae e rangatira
 • Cheat!
  Tinihanga!
 • I was being honest.
  Pono kee au.
 • your turn
  maahau te waa
 • "well done, you're awesome"
  "too pai hoki, he toki koe"
 • dice
  mataono
 • whose turn is it now?
  maa wai inaianei?
 • your turn
  maau te waa
 • shake the dice
  kooruia ngaa mataono
 • I'll add up the score.
  Maaku ngaa whiwhinga e tatau.
 • I'm the winner.
  Ko au te toa.
 • You've got skills.
  Kei runga noa atu koe.
 • You're on to it.
  Koia kei a koe.
 • Stop hiding cards.
  Kaati te huna kaari.
 • Don't be a cry baby.
  Kaua e tangiweto mai.
 • "Whatever, crocodile tears."
  "Auee, he tangimeme koe."

 

 

Loading