Te Reo Māori – Te Ataarangi Method L6 – rāua, māua, tāua

If you are learning Te Reo Māori using the Te Ataarangi Method and cusininaire rods, I hope that these flashcards will help you consolidate what you are learning in class.

Lesson 6 – rāua, māua, tāua

(plus extra phrases and vocab’ from class conversation)

21 Ways to Use Cuisenaire Rods

Please note that my flashcard plugin doesn’t recognize macrons (the tūhoto) so I’ve adopted the old way of doubling the vowel where a macron would normally be present.  This just means that you hold that syllable for longer but it doesn’t change the sound of the vowel at all, just the length.

Just tap the flashcards to flip them:)

 

 • I
  "au, ahau"
 • you
  koe
 • you two
  koorua
 • "he, she"
  ia
 • they (2)
  raaua
 • they (3+)
  raatou
 • s/he and I (we/us)
  maaua
 • they and myself (we/us)
  maatou
 • you and I (we/us)
  taaua
 • you all and myself (we/us)
  taatou
 • "should, ought"
  me
 • You 2 should go.
  Me haere atu koorua.
 • We were waiting (s/he and I)
  E tatari ana maaua.
 • They are just children.
  He tamariki noa iho raatou.
 • Where are they from?
  Noo hea raatou?
 • Should we (you and I) go eat?
  Me haere taaua ki te kai?
 • We're going (she and I)
  Kei te haere maaua.
 • Are we (you and I) playing?
  Kei te taakaro taaua?
 • Are we (not incl you) playing?
  Kei te taakaro maatou?
 • Come here you two!
  Haere mai koorua!
 • They (2) are fishing.
  Kei te hii ika raaua.
 • Come here everyone.
  Haere mai koutou.
 • You 2 will stand.
  Ka tuu koorua.
 • I will go to my house.
  Ka haere au ki tooku whare.
 • Should we go to our house?
  Me haere taua ki too taaua whare.
 • What were you 2 doing?
  I te aha koorua?
 • What was she doing?
  I te aha ia?
 • We are sitting (incl listener)
  Kei te noho taatou.
 • We are running (s/he and I)
  Kei te oma maaua.
 • We all studied te reo Maaori. (incl you)
  I ako taatou i te reo Mori.
 • They were helping aswell.
  I te aawhina hoki raaua.
 • We're very happy. (they and I)
  Kei te tino hari maatou.
 • What are they (those 2) doing?
  Kei te aha raaua?
 • They're reading a book.
  Kei te paanui raaua i he pukapuka.
 • witnessing
  witenihi
 • very different to ...
  tino rere kee ki te ...
 • preaching
  kauwhau
 • on top of the ...
  i runga i te ...
 • some
  "weetahi, eetahi"
 • go ahead Maria
  haere tonu Maria
 • that was the word
  ko tenaa te kupu
 • Has the penny dropped?
  Kua taka te kapa?
 • What's yours is mine.
  "Taatou, taatou."
 • every day
  "ia raa, ia raa"
 • plane
  rererangi
 • only
  anake
 • the barking of the dogs
  te auau o ngaa kurii
 • the squeeling of the pig
  te ngawii o te poaka
 • your turn
  kei a koe te waa
 • my fault
  naku te hee