Te Reo Māori – Te-Ataarangi Method L8 – past tense, future tense, whānau and where you’re from

If you are learning Te Reo Māori using the Te Ataarangi Method and cusininaire rods, I hope that these flashcards will help you consolidate what you are learning in class.

Lesson 8 – past tense, future tense, talk about your whānau and where you’re from.

(plus extra phrases and vocab’ from class conversation)

21 Ways to Use Cuisenaire Rods

Please note that my flashcard plugin doesn’t recognize macrons (the tūhoto) so I’ve adopted the old way of doubling the vowel where a macron would normally be present.  This just means that you hold that syllable for longer but it doesn’t change the sound of the vowel at all, just the length.

Just tap the flashcards to flip them:)

 

 • Game moving sticks in time to a song.
  tiitii toorea
 • stand (up)
  tuu
 • to this side
  ki teenei taha
 • to that side
  ki teeraa taha
 • to lay (down)
  takoto
 • "to strike, hit, beat"
  patua
 • "to loop around, wrap around"
  takarore
 • Past tense marker
  I
 • We went to the mountain.
  I haere maaua ki te maunga.
 • The dog lay down on the bed.
  I takoto te kurii i te moenga.
 • I preached to the people.
  I kauwhau ahau ki ngaa taangata.
 • Last year she was studying.
  I teeraa tau e ako ana ia.
 • Future (or next) tense marker
  ka
 • We will go to the mountain.
  Ka haere maaua ki te maunga.
 • The dog will lay down on the bed.
  Ka takoto te kurii i te moenga.
 • I will preach to the people.
  Ka kauwhau ahau ki ngaa taangata.
 • What's your name?
  Ko wai too ingoa?
 • My name's M-C
  Ko M-C taku ingoa.
 • Who's your mum?
  Ko wai too maamaa?
 • My mum's Catherine.
  Ko Catherine taku maama.
 • Who's your dad?
  Who's your dad?
 • My dad's Brian.
  Ko Brian taku paapaa.
 • Where are your family from?
  Noo hea too whaanau?
 • My family is from England.
  Noo Ingarani taku whaanau.
 • My ancenstors are from England.
  Noo Ingarani ooku tiipuna.
 • but
  engari
 • I was born in Auckland.
  I whaanau au i Taamaki Makaurau.
 • I grew up in the Waitakere Ranges.
  Ko te Wao Nui o Tiriwa te whenua tupu.
 • therefore
  noo reira
 • Ruaotuwhenua is the mountain.
  Ko Ruaotuwhenua te maunga.
 • Waitaakere is the river.
  Ko Waitaakere te awa.
 • Oopotiki is my home now.
  Kei Oopotiki tooku kaainga inaaianei.
 • I live in Oopootiki now.
  Kei te noho au ki Oopootiki.
 • no
  "kaao, kaaore"
 • "husband, wife"
  hoa taane / waahine
 • sister of a boy
  tuahine
 • brother of a girl
  tungaane
 • older sibling (same sex)
  tuakana
 • younger sibling (same sex)
  teina
 • older siblings plural
  tuaakana
 • younger siblings plural
  teeina
 • How many brothers do you have?
  Tokohia oo tungaane?
 • How many sisters do you have?
  Tokohia oo tuaakana?
 • How many younger siblings do you have?
  Tokohia oo teeina?
 • How many older siblings do you have?
  Tokohia oo tuaakana?
 • How many children do you have?
  Tokohia oo tamariki?
 • I have three children.
  Tokutoru aku tamariki.
 • I have heaps of grandchildren.
  Tokomaha aku moko.
 • unmute
  tangohia too mute
 • great work everyone
  ataahua koutou mahi
 • "front, before"
  mua
 • on top
  runga
 • under
  raro
 • sofa
  turu roa
 • to preach
  kauwhau
 • to be broken
  pakaru
 • tell me again
  korero mai anoo
 • "spring, pool"
  puna
 • keep going
  haere tonu
 • kingdom hall
  horo kingitanga
 • shower (in the bathroom)
  uwhiuwhi
 • to look for
  kimi
 • when?
  inawhea?
 • When were you married?
  Inawheakooruaimaarenaai?
 • in English
  i te reo paakeha
 • what did you say?
  he aha too koorero?
 • "to move, wriggle, play (verb)"
  kori
 • movement (noun)
  kori
 • the body
  te tinana
 • "workout, exercise"
  kori tinana
 • exercise (noun)
  hei mahi
 • before breakfast
  i mua i te parakuihi
 • we exercised
  kakori tinanamaatau
 • for an hour
  moo teetahi haaora
 • I only know a little Maaori.
  He iti noa taku reo Maaori.

Loading