Scriptures in Te Reo Māori – Emotions and Feelings

NB:  the flashcard app doesn’t allow for macrons so I’ve doubled the vowel where a macron would usually show where the stress should go.

 

four green emoticon balls

 • LOVE 1 John 4:8
  God is love
 • AROHA 1 Hoani 4:8
  He aroha hoki te Atua.
 • LOVE 1 Galatians 5:22
  The fruitage of the spirit is love ...
 • AROHA 1 Karatia 5:22
  "Ko te hua ia o te Wairua, he aroha ..."
 • LOVE Matiu 22:3 (A)
  You must love Jehovah your God with ...
 • LOVE Matiu 22:3 (B)
  "your whole heart, soul and mind."
 • AROHA Matthew 22:37 (A)
  "Kia whakapaua toou wairua, "
 • AROHA Matthew 22:37 (B)
  "toou ngaakau, toou hineng_ro ..."
 • AROHA Matthew 22:37 (C)
  ki te aroha ki a Ihowaa toou Atua.
 • LOVE Matthew 22:39
  You must love your neighbour as yourself.
 • AROHA Matiu 22:29
  "Kia aroha koe ki toou hoa tata, aanoo ko koe."
 • LOVE 1 John 2:15 (A)
  Do not love the either the world
 • LOVE 1 John 2:15 (B)
  or the things in the world.
 • AROHA 1 Hoani 2:15 (A)
  "Kaua e aroha ki te ao,"
 • AROHA 1 Hoani 2:15 (B)
  kaua anoo hoki ki ngaa mea o te ao.
 • LOVE 1 Corinithians 13:4
  Love is patient and kind.
 • AROHA 1 Koriniti 13:4
  "He manawanui te aroha, aa, he atawhai."
 • HAPPY Matthew 5:3 (A)
  Happy are those ...
 • HAPPY Matthew 5:3 (B)
  conscious of their spiritual need.
 • (HARI)KOA Matiu 5:3
  Ka koa te hunga he rawakore nei te wairua.
 • HAPPY Psalm 144:15
  Happy are the people whose God is Jehovah.
 • (HARI)KOA Waiata 144:15
  Ka hari te iwi ko Ihowaa nei too raatou Atua.
 • HAPPY 1 Timothy 1:11
  According to the good news of the happy God.
 • (HARI)KOA 1 Timoti 1:11
  Rite tonu teenei ki te rongopai o te korooria o te Atua hari.
 • FOOLISH Psalm 14:1
  "The foolish one says in his heart, there is no Jehovah."
 • WAIRANGI Waiata 14:1 (A)
  "Kua kii te wairangi i toona ngaakau, "
 • WAIRANGI Waiata 14:1 (B)
  kaahore he Atua.
 • FOOLISH Proverbs 10:1
  A foolish son is the grief of his mother.
 • KUUWARE Whakatauki 10:1
  "He tama kuuware, he utunga nui moo toonaa whaea."
 • FOOLISH Proverbs 14:7
  Stay away from the foolish man.
 • KUUWARE Whakatauki 14:7
  Haere atu ki te aroaro o te kuuware.
 • THIRSTY Romans 12:20 (A)
  "If your enemy is ... thirsty, "
 • THIRSTY Romans 12:20 (B)
  give him something to drink.
 • MATEWAI Rooma 12:20
  "Naa, ki te matewai, toou hoariri, whakainumia."
 • THIRSTY Isaiah 55:1
  Come all you thirsty ones. Come to the water!
 • MATEWAI Ihaaiah 55:1 (A)
  "Ee, e ngaa taangata kotoa e matewai ana, "
 • MATEWAI Ihaaiah 55:1 (B)
  haere mai ki ngaa wai.
 • IMPATIENT Proverbs 14:29
  The impatient one displays his foolishness.
 • RIRI WAWE Whakatauki 14:29 (A)
  "Ko te tangata riri wawe ia, e whakaneke ..."
 • RIRI WAWE Whakatauki 14:29 (B)
  ake ana ia i te wairangi.
 • PATIENCE Galatians 5:22
  The fruitage of the spirit is ... patience.
 • MANAWANUI Karatia 5:22
  Ko te hua ia o te Wairua he ... manawanui.
 • LAUGHTER Proverbs 14:13
  Even in laughter the heart may feel pain.
 • WHAKATAUKI 14:13
  Ahakoa e kata ana e mamae ana te ngaakau.
 • LAUGHTER Proverbs 14:7
  A time to weep and a time to laugh.
 • WHAKATAUKI 14:7
  "He wa e tangi ai, he waa e kata ai."
 • TIRED Isaiah 40:29
  He is giving power to the tired one.
 • NGENGE Ihaaia 40:29
  E hoomai ana e ia he kaha ki te hunga ngenge.
 • TIRED Proverbs 25:25 (A)
  Like cold water on a tired soul is a ...
 • TIRED Proverbs 25:25 (B)
  good report from a distant land.
 • NGENGE Whakatauki 25:25 (A)
  He rongopai noo te whenua tawhiti tona rite ...
 • NGENGEWhakatauki 25:25 (B)
  kei ngaa wai maatao ki te wairua matewai.
 • SICK Proverbs 13:12
  Expectation postponed is making the heart sick.
 • MAAUIUI Whakatauki 13:12
  He manako taaringa roa he patu ngaakau.
 • SICK Psalm 41:3
  Jehovah will sustain him on his sick bed.
 • MAAUIUI Waiata 41:3 (A)
  "Maa Ihowaa ia e whakakaha, ia a ia ..."
 • MAAUIUI Waiata 41:3 (B)
  e whakaruhi ana i runga i te moenga.
 • The book of Matthew
  Te pukapuka a Matiu
 • chapter twenty two
  upoko rua tekau ma whaa
 • verse fourteen
  whiti tekau ma whaa
 • May I read ...
  Kia koorerotia e ahau
 • a verse from the Bible to you?
  ki a koe tetahi whiti o te paipera?
 • What do you think about that?
  He aha oo whakaaro mo teenaa?
 • It's very wise counsel isn't it?
  He whakaaro nui rawa atu nee?

Loading