Making negative sentences using ehara in Te Reo Māori

NB:  Unfortunately this flashcard plugin doesn’t allow me to add macrons and I haven’t yet found a better replacement so to help with the correct pronunciation, with the Te Reo Māori words I’ve doubled all the vowels that  should have a macron (tuhoto).

 • Use the negative formula ... ehara ... i te or i a with ....
  "any phrase beginning with ko, na, no and he"
 • Use ehara ... i a (instead of i te) with ...
  peoples names
 • Is that Eru?
  Ko Eru teeraa?
 • Thats not Eru.
  Ehara teera i a Eru.
 • Eru is a teacher.
  He kaiako a Eru.
 • Eru is not a firefighter.
  Ehara a Eru i te tangata tinei ahi.
 • Eru and Tiff are teachers.
  He kaiako a Eru raaua ko Tiff.
 • Evan and Tiff are not firefighters.
  Ehara Eru raaua ko Tiff i te taangata tinei ahi.
 • Is Eru a policeman?
  He pirihimana a Eru?
 • Eru is not a policeman.
  Ehara a Eru i te pirihimana.
 • That is a dog.
  He kurI teeraa
 • That is not a dog.
  Ehara teeraa i te kurI.
 • Those are dogs.
  He kurI eeraa.
 • Those are not dogs.
  Ehara eeraa i te kurI
 • This is a bad book.
  He pukapuka kino tEnei.
 • This is not a bad book.
  Ehara teenei i te pukapuka kino.
 • These are bad books.
  He pukapuka kikino Enei.
 • These are not bad books.
  Ehara eenei i te pukapuka kikino.
 • That meal is hot.
  He wera teenaa kai.
 • That meal is not hot.
  Ehara teenaa kai i te wera.
 • Those plates are hot.
  He wera eenaa pereti.
 • Those plates are not hot.
  Ehara eenaa pereti i te wera.
 • This is a hard job.
  He mahi uaua tEnei.
 • This isnt a hard job.
  Ehara teenei i te mahi uaua.
 • That woman is the boss.
  Ko teeraa wahine te rangatira.
 • That woman is not the boss.
  Ehara teera wahine i te rangatira.
 • Thats him.
  Ko ia teera.
 • Thats not him.
  Ehara teeraa i a ia.
 • Thats a good house.
  He whare pai teeraa.
 • Thats not a good house.
  Ehara teeraa i te whare pai.
 • These potatoes are rotten.
  He pirau eenei riwai.
 • These potatoes are not rotten.
  Ehara teenei riwai i te pirau.
 • This is a kiwi.
  He kiwi teera manu.
 • This is not a kiwi.
  Ehara teera manu i te kiwi.
 • That cat belongs to that girl.
  Na te kootiro ra teeraa ngeru.
 • That cat does not belong to that girl.
  Ehara teera ngeru i te kootiro ra.
 • That house is the teachers.
  No te kaiako teeraa whare.
 • That house is not the teachers.
  Ehara teeraa whare i te kaiako.
 • He tangata pai a Haami?
  Is Haami a good man?
 • Haami is not a good man.
  Ehara a Haami i te tangata pai.
 • Is this Mihis?
  No Mihi teenei?
 • That is not Mihis.
  Ehara i a Mihi teenaa.

Grammar notes:   Ehara …. i te / a   is used to negate any phrase beginning with ko, na, no, or any article (eg. he) or definitive.

Use ehara … i a with personal names.