LESO Flashcards English / Croatian Real Estate Terms

 

 

Feel free to let us know of any vocabulary that you would like added to this set of flashcards.

 

 • accretion
  prirast, povećanje, premija
 • amenity
  dodatna pogodnost
 • anchor tenants
  glavni zakupci
 • appurtenance
  pripadak
 • as is
  u viđenom stanju
 • assessments
  obavezna davanja
 • Bulk Buy Residential
  kupnja stambenih jedinica/objekata na veliko
 • cash-out for property
  unovcenje dio vrijednosti nekretnine
 • conversion of properties
  prenamjena vlasništva, imovine
 • cross easement
  uzajamna služnost
 • eminent domain
  pravo države na eksproprijaciju
 • verifying borrowings
  prevedena na engleski, kojima se potvrđuju posudbe
 • graduated-payment mortgage
  progresivna otplata zajma
 • highest and best use
  optimalna uporaba
 • Land Banking
  zemljišni fond
 • Land registry process
  zemljišno-knjižni postupak
 • land rights
  pravo na zemljište
 • land title office
  zemljisno-knjizni odjel /gruntovnica
 • Law of Horizontal Property
  zakon o etažnom vlasništvu
 • LTV
  pokrivenost hipotekarnog kredita procijenjenom tržišnom vrijednošću nekretnine
 • mixed use property
  višenamjenski objekat
 • parking lots for stand-alone and mall
  parkirališna mjesta za zasebne trgovine i trgovački centar
 • pass through cost
  preneseni troškovi (troškovi režija)
 • plough-land
  oranica
 • Real Estate Investment Trust (REIT)
  trust za ulaganje u nekretnine/investicijski fond za nekretnine
 • real property transfer tax
  porez na promet nekretnina
 • water rights
  pravo korištenja voda i vodnih dobara
 • land registry
  cadastre